Kolejka – Oravska Leśna – 40 km

Kisucko-Oravska kolejka leśna przeznaczona była do przewozu drewna wycinanego w okolicznych lasach. Zależnie od wycinki powstawały jej kolejne odnogi tak że w roku 1929 osiągnęła długość aż 110 km. Później stopniowo ją skracano a w końcu w 1969 roku całkowicie zlikwidowano. Dzięki staraniom konserwatorów zabytków udało się uratować jej najpiękniejszy odcinek od stacji Chmura.

kolejka_kisuce

Kolejka została uznana za zabytek najwyższej klasy i zgłoszona na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

www.oravamuzeum.sk