Babia Hora

Masív Babej Hory 1725 m.n.m. Babiohorský masív predstavuje druhé najvyššie horské pásmo v Poľsku po Tatrách čo do výšky. Je 12 metrov dlhý a jeho svahy charakterizujú asymetriu stavby. Na severnej strane Babej Hory leží hlboká dolina Skawicy, po južnej strane sa tiahnu nízko položené oravské oblasti. Chrbát masívu je ľahko sklonený na juh, mierne stúpa i klesá vytvárajúc malé slabo označené vrcholy. V západnej časti je to Malá Babia Hora známa tiež ako Cylem (1517 m), v prostrednej časti – Diablak, a v časti chrbta padajúceho na vzchod – Głowniak (1619 m), Kepa (1521 m) a Sokolica (1367 m). Chrbtom Babej Hory preteká hlavný európsky vodný tok, ktorý oddeľuje povodie Baltského mora od povodia Čierneho mora. Masív Babia Hora s najvyšším vrcholom Diablak (1725 m nm) sa nachádza vo východnej časti Beskýd.

yellow Hviezdoslavova hájovňa – Babia hora – 1725 m n.p.m.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Babia_hora