Oravský hrad – 40 km

Jedna z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska je Oravský hrad. Priťahuje tisíce turistov ročne. Leží na rieke Orava vo výške 520 m nad morom.
Hrad, rovnako ako mnoho ďalších na Slovensku, sa začal stavať v roku 1241 po tatárskej invázii, pravdepodobne na mieste dreveného hradu. Pôvodne postavený v románskom slohu, v priebehu stáročí menil majiteľa niekoľkokrát a bol mnohokrát prestavovaný.

Terajšiu podobu získal medzi 1556 a 1611 rokom, keď sa nachádzal v rukách Juraja Thurzu – jedného z najbohatších maďarských rodín.
Najväčšia katastrofa postihla zámok v roku 1800 kedy bol zničený požiarom. K dôkladnej rekonštrukcii došlo až po 2.svetovej vojne. Dnes, celá plocha zámku je zaujímavým komplexom, ktorý sa skladá z dolnej, strednej a hornej časti hradu s palácmi, opevnením a vežami. V priestoroch zámku sa nachádza Oravské múzeum s niekoľkými expozíciami.

V najstarších miestnostiach hornej časti je archeologická expozícia – predstavuje históriu najstaršieho osídlenia Oravy so zbierkou zlatých a strieborných mincí.

V strede hradu sú prírodné expozície – prezentujúce flóru a faunu Roháčov, oravského jazera a povodia Oravy; národopisná expozícia – približujúca život vidieckeho obyvateľstva, jeho zvyky, spoločenské nástroje, oblečenie a produkty.

Historická expozícia tvorí komplex stredovekých a renesančných budov hradu a jeho prvotný vzhľad. Štýlovo zariadené izby, stredoveké zbrane, nábytok, a krátke historické scénky zobrazujúce spôsob mučenia, dovoľujú návštevníkom na chvíľu sa vrátiť do minulosti.

www.oravamuzeum.sk