Pilsko – 3 hodiny

Pilsko – druhý po Babej hore čo do výšky horský masív po Babej hore v Zywieckych Beskydách,﴾ podľa slovenskej regionalizácie sú to Oravské Beskydy﴿.Tento názov sa vzťahuje na celý masív a jeho hlavný vrchol 1557 m.n.m. v celku ležiaci na slovenskej strane.Podvrcholová rovina, cez, ktorú prechádza slovensko-poľská hranica sa volá Góra Pięciu Kopców (1542 m n.p.m.) Asi 1500 m južne od najvyššieho vrcholu, po oravskej strane sa nachádza štít Mechy (Pilsko Oravské – 1557 m nad morom), oddelený od hlavného hrebeňa sedlom rovnakého mena.

Existuje niekoľko teórií, týkajúcich sa pôvodu názvu Pilsko.Môže to pochádzať z dokumentov osemnásteho storočia kde sa objavil názov chaty Pielsko (pomenovanie podľa názvu majiteľa- Piel.) Môže byť tiež odvodený z dávneho určenia pílenia alebo protokolovania dreva. Ľudový výraz je spojený s “opíjaním sa” oravských zbojníkov, ktorí sa mali stretávať v hornej časti.

Na najvyššíom vrchole, na slovenskej strane, je kríž postavený obyvateľmi oravskej obce Mútne (Slovensko). Pod štítom, na severo-východnom svahu po žltej turistickej značke sa nachádza kríž na pamiatku jednej z prvých obetí kampane septembra vojaka Basíka, zabitého v tom mieste 1. septembra 1939.

Na úpätí štítu (asi 1270 m nad morom) na Chate Miziowej je prístrešok PTTK a uzol turistických trás. Na štít Pilska z Bielej Farmy vedie trasa

blue Biela Farma – Pilsko