Zamek Orawski – 40 km

Jedną z największych turystycznych atrakcji północnej Słowacji jest Zamek Orawski. Przyciąga on co roku tysiące turystów. Położony jest nad rzeką Orawą na wysokości 520 m n.p.m.
Zamek, jak wiele innych na Słowacji, zaczęto budować po najeździe tatarskim w 1241 roku, prawdopodobnie na miejscu drewnianego grodu. Zbudowany pierwotnie w stylu romańskim, przez wieki wiele razy zmieniał właścicieli i wiele razy był przebudowywany.

Dzisiejszy kształt uzyskał pomiędzy 1556 a 1611 rokiem, kiedy to znajdował się w rękach Thurzonów – jednego z najbogatszych rodów węgierskich.
Największa katastrofa dotknęła zamek w 1800 roku, kiedy to strawił go pożar. Do gruntownej rekonstrukcji zamku doszło dopiero po drugiej wojnie światowej.

Dzisiaj cały teren zamkowy to interesujący kompleks, który tworzą dolny, średni i górny zamek z pałacami, obwarowaniem i wieżami. W pomieszczeniach zamku znajduje się Muzeum Orawskie z kilkoma ekspozycjami.

W najstarszych pomieszczeniach zamku górnego mieści się ekspozycja archeologiczna – prezentująca najdawniejsze dzieje zasiedlania Orawy z kolekcją złotych i srebrnych monet.
W zamku średnim znajdują się: ekspozycja przyrodnicza – prezentująca florę i faunę Rohaczy, Jeziora Orawskiego i Kotliny Orawskiej; ekspozycja etnograficzna – przybliżająca życie ludności wiejskiej, jej zwyczaje, typowe narzędzia, odzież i wyroby.

Ekspozycję historyczną tworzy kompleks średniowiecznych i renesansowych zabudowań zamku oraz jego pierwotny wystrój. Stylowo urządzone pomieszczenia, średniowieczna broń, meble oraz krótkie scenki historyczne demonstrujące m.in. sposoby tortur pozwalają zwiedzającym na chwilę cofnąć się w przeszłość.

www.oravamuzeum.sk